Võ Thần 300 [FULL]

Võ Thần 300 [FULL]

Tên khác: Không có
Tác giả: Ôn Nhật Lương, Đặng Chí Huy
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Thể loại: Action, Adventure, Manhua
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: comicvn.net
Ngày thêm: 20/01/2014

lượt xem240135 bình luận

Đây là một trong những truyện hay nhất với mình, hiện truyện ra rất nhiều phần và phần này là dài nhất.
Ngặt nỗi việt nam nhà mình lại toàn đen trắng nên mất đi cái hay của nó khá nhiều, chưa kể nhiều câu đối thoại + edit không cẩn thận nên mình quyết định làm lại từ đầu, lấy theo phần lớn các câu dịch của NXB còn 1 số là mình chỉnh sửa và thêm thắt cho đúng nội dung của nó. Hi vọng mọi người vui vẻ!

Chọn nhanh chapter

Chapter Lượt xem Ngày cập nhật Bình luận
Võ Thần – Chap 300 2122 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 299 762 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 298 700 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 297 772 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 296 622 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 295 713 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 294 761 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 293 608 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 292 615 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 291 660 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 290 717 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 289 682 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 288 659 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 287 617 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 286 552 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 285 704 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 284 566 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 283 708 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 282 673 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 281 676 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 280 719 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 279 655 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 278 710 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 277 678 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 276 635 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 275 711 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 274 704 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 273 751 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 272 674 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 271 681 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 270 698 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 269 729 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 268 617 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 267 718 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 266 776 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 265 766 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 264 712 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 263 706 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 262 808 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 261 736 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 260 728 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 259 710 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 258 661 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 257 599 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 256 674 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 255 774 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 254 638 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 253 738 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 252 699 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 251 621 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 250 797 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 249 659 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 248 759 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 247 635 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 246 677 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 245 627 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 244 684 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 243 558 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 242 712 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 241 644 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 240 580 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 239 682 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 238 735 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 237 758 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 236 639 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 235 649 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 234 578 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 233 670 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 232 661 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 231 629 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 230 787 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 229 613 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 228 615 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 227 607 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 226 670 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 225 898 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 224 581 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 223 716 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 222 669 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 221 716 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 220 570 08/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 219 639 08/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 218 766 08/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 217 1069 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 216 787 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 215 653 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 214 626 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 213 623 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 212 634 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 211 660 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 210 714 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 209 2146 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 208 698 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 207 665 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 206 681 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 205 659 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 204 671 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 203 767 27/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 202 694 27/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 201 731 27/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 200 758 26/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 199 797 26/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 198 659 26/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 197 631 26/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 196 766 26/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 195 670 26/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 194 665 26/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 193 720 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 192 637 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 191 656 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 190 658 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 189 702 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 188 681 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 187 698 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 186 683 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 185 738 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 184 678 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 183 656 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 182 735 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 181 817 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 180 702 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 179 685 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 178 634 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 177 688 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 176 594 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 175 725 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 174 654 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 173 676 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 172 676 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 171 719 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 170 734 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 169 735 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 168 754 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 167 771 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 166 670 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 165 651 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 164 642 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 163 639 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 162 678 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 161 705 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 160 669 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 159 734 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 158 684 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 157 718 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 156 739 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 155 671 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 154 711 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 153 692 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 152 647 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 151 602 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 150 672 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 149 716 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 148 602 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 147 759 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 146 717 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 145 625 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 144 589 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 143 684 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 142 675 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 141 703 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 140 707 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 139 751 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 138 700 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 137 662 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 136 718 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 135 628 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 134 687 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 133 714 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 132 734 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 131 673 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 130 683 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 129 696 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 128 898 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 127 725 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 126 625 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 125 590 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 124 709 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 123 660 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 122 734 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 121 647 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 120 711 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 119 697 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 118 699 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 117 685 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 116 823 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 115 687 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 114 625 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 113 720 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 112 579 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 111 628 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 110 797 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 109 665 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 108 822 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 107 750 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 106 655 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 105 738 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 104 754 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 103 631 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 102 773 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 101 762 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 100 867 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 99 685 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 98 689 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 97 573 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 96 669 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 95 682 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 94 607 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 93 632 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 92 682 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 91 781 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 90 715 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 89 719 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 88 621 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 87 708 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 86 726 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 85 818 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 84 727 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 83 617 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 82 710 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 81 800 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 80 794 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 79 986 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 78 791 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 77 817 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 76 853 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 75 775 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 74 745 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 73 703 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 72 751 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 71 3512 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 70 846 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 69 701 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 68 705 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 67 681 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 66 821 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 65 770 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 64 779 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 63 720 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 62 781 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 61 686 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 60 735 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 59 755 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 58 765 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 57 730 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 56 843 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 55 756 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 54 751 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 53 798 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 52 840 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 51 804 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 50 872 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 49 799 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 48 948 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 47 933 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 46 894 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 45 992 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 44 929 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 43 915 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 42 940 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 41 830 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 40 826 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 39 853 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 38 805 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 37 906 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 36 874 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 35 906 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 34 872 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 33 917 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 32 982 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 31 1078 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 30 1008 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 29 970 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 28 958 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 27 929 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 26 1151 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 25 1005 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 24 1045 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 23 1038 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 22 1096 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 21 930 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 20 1121 21/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 19 1067 21/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 18 1103 21/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 17 1008 21/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 16 1084 21/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 15 1105 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 14 1033 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 13 1086 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 12 1521 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 11 1083 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 10 1131 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 9 1256 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 8 1267 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 7 1560 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 6 2941 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 5 2397 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 4 1613 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 3 1567 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 2 2546 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 1 3362 20/01/2014 bình luận

Bình luận