Võ Thần 300 [FULL]

Võ Thần 300 [FULL]

Tên khác: Không có
Tác giả: Ôn Nhật Lương, Đặng Chí Huy
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Thể loại: Action, Adventure, Manhua
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: comicvn.net
Ngày thêm: 20/01/2014

lượt xem263480 bình luận

Đây là một trong những truyện hay nhất với mình, hiện truyện ra rất nhiều phần và phần này là dài nhất.
Ngặt nỗi việt nam nhà mình lại toàn đen trắng nên mất đi cái hay của nó khá nhiều, chưa kể nhiều câu đối thoại + edit không cẩn thận nên mình quyết định làm lại từ đầu, lấy theo phần lớn các câu dịch của NXB còn 1 số là mình chỉnh sửa và thêm thắt cho đúng nội dung của nó. Hi vọng mọi người vui vẻ!

Chọn nhanh chapter

Chapter Lượt xem Ngày cập nhật Bình luận
Võ Thần – Chap 300 2301 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 299 824 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 298 761 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 297 854 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 296 723 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 295 822 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 294 842 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 293 664 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 292 692 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 291 733 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 290 817 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 289 740 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 288 726 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 287 701 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 286 614 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 285 786 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 284 682 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 283 809 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 282 742 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 281 712 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 280 807 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 279 729 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 278 799 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 277 752 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 276 705 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 275 804 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 274 767 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 273 851 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 272 728 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 271 755 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 270 783 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 269 771 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 268 720 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 267 771 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 266 844 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 265 864 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 264 798 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 263 774 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 262 877 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 261 818 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 260 768 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 259 784 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 258 740 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 257 701 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 256 724 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 255 850 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 254 746 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 253 819 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 252 797 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 251 727 11/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 250 905 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 249 748 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 248 817 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 247 724 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 246 762 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 245 708 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 244 761 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 243 611 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 242 833 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 241 712 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 240 665 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 239 754 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 238 830 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 237 848 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 236 720 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 235 746 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 234 654 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 233 754 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 232 708 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 231 716 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 230 888 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 229 677 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 228 681 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 227 650 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 226 740 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 225 978 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 224 628 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 223 826 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 222 764 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 221 800 10/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 220 662 08/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 219 696 08/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 218 830 08/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 217 1114 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 216 866 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 215 726 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 214 699 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 213 665 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 212 660 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 211 692 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 210 804 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 209 2348 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 208 771 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 207 722 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 206 750 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 205 694 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 204 749 07/02/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 203 868 27/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 202 774 27/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 201 817 27/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 200 883 26/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 199 866 26/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 198 724 26/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 197 735 26/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 196 900 26/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 195 738 26/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 194 750 26/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 193 769 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 192 747 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 191 794 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 190 744 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 189 758 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 188 774 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 187 741 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 186 721 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 185 821 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 184 734 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 183 729 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 182 820 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 181 902 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 180 753 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 179 761 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 178 715 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 177 803 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 176 607 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 175 823 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 174 741 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 173 719 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 172 736 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 171 793 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 170 820 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 169 824 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 168 840 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 167 885 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 166 708 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 165 781 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 164 660 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 163 712 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 162 761 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 161 741 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 160 738 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 159 769 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 158 732 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 157 822 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 156 814 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 155 719 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 154 767 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 153 796 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 152 693 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 151 678 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 150 719 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 149 806 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 148 696 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 147 825 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 146 758 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 145 651 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 144 624 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 143 765 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 142 719 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 141 756 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 140 780 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 139 793 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 138 723 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 137 697 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 136 807 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 135 681 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 134 803 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 133 790 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 132 801 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 131 784 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 130 826 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 129 777 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 128 1116 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 127 817 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 126 695 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 125 674 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 124 770 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 123 739 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 122 788 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 121 681 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 120 778 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 119 733 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 118 736 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 117 756 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 116 895 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 115 728 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 114 698 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 113 778 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 112 652 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 111 668 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 110 870 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 109 737 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 108 925 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 107 824 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 106 720 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 105 795 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 104 872 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 103 685 25/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 102 847 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 101 829 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 100 927 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 99 734 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 98 748 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 97 624 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 96 703 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 95 744 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 94 655 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 93 716 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 92 775 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 91 829 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 90 819 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 89 787 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 88 662 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 87 741 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 86 791 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 85 900 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 84 809 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 83 673 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 82 748 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 81 873 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 80 848 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 79 1111 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 78 839 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 77 886 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 76 899 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 75 852 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 74 795 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 73 746 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 72 837 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 71 3730 24/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 70 887 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 69 837 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 68 746 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 67 714 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 66 871 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 65 868 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 64 819 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 63 767 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 62 834 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 61 717 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 60 812 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 59 820 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 58 843 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 57 801 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 56 919 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 55 834 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 54 790 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 53 829 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 52 905 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 51 865 23/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 50 934 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 49 860 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 48 1002 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 47 990 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 46 942 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 45 1081 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 44 1020 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 43 982 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 42 993 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 41 890 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 40 889 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 39 920 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 38 855 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 37 978 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 36 955 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 35 964 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 34 954 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 33 994 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 32 1049 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 31 1178 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 30 1115 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 29 1040 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 28 1035 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 27 997 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 26 1205 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 25 1081 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 24 1103 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 23 1108 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 22 1194 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 21 1038 22/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 20 1204 21/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 19 1128 21/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 18 1141 21/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 17 1088 21/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 16 1151 21/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 15 1208 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 14 1100 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 13 1181 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 12 1667 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 11 1140 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 10 1257 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 9 1372 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 8 1382 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 7 1852 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 6 3478 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 5 2596 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 4 1745 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 3 1638 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 2 2771 20/01/2014 bình luận
Võ Thần – Chap 1 3575 20/01/2014 bình luận

Bình luận